Zaproszenie

Czy w Polsce wciąż mamy do czynienia z antysemityzmem? A jeśli tak, to jakie środowiska polityczne posługują się dziś tego typu hasłami i kliszami? Czy antysemityzm jest na tyle widoczny, że nadal stanowi problem w polskiej debacie publicznej? Czy można sformułować w tym względzie jakieś generalne sądy?

WarszawaDwochPowstan

 

Z jednej strony dość powszechnie uważa się, że antyżydowskie fobie są dziełem przede wszystkim nacjonalistycznej prawicy, dla której punktem odniesienia w dalszym ciągu pozostaje międzywojenna tradycja Narodowej Demokracji. ONR, który jest częścią składową Ruchu Narodowego, niektórzy słuchacze Radia Maryja, czy ostatnie wypowiedzi kandydata na urząd prezydenta RP, Grzegorza Brauna o „kondominium niemiecko-rosyjskim pod żydowskim zarządem powierniczym” – są tego żywotnymi przykładami.

Z drugiej jednak strony, coraz częściej w Polsce możemy zaobserwować nowe zjawisko radykalnego i lewicowego antysyjonizmu prezentowane głównie przez środowisko skupione wokół polskiej edycji „Le Monde diplomatique” czy „Kampanii Solidarności z Palestyną”. Teoretycznie ostrze ich krytyki skierowane jest wobec Izraela w kontekście konfliktu bliskowschodniego.

Czy jednak chwilami bezpardonowość tych antyizraelskich ocen i opinii nie ociera się o antysemityzm? Tego typu trendy są dobrze widoczne w wielu lewicowych środowiskach w Europie Zachodniej. Czy w Polsce może być podobnie? A może brak silnej mniejszości arabskiej z natury rzeczy wyklucza ten scenariusz? Istnieje też i inne pytanie – jaki wpływ na poziom antysemityzmu w Polsce miała głęboka i inspirująca intelektualnie dyskusja wokół książek Jana Tomasza Grossa? Czy stanowiła ona ogromny krok naprzód w pojmowaniu i zrozumieniu postaw Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej. Czy przyczyniła się do rozbrojenia antysemickiego granatu? A może wręcz przeciwnie doprowadziła do spolaryzowania opinii i okazała się być fasadą?

Jak na ten obraz wpłynie świeżo powstałe Muzeum Historii Żydów Polskich. Przez 25 lat istnienia III RP antysemityzm nigdy nie otarł się o nawet zauważalny wyborczy efekt w postaci znaczącej liczby głosów na partię polityczną zbijającą na tym swój kapitał. Niemniej w badaniach socjologicznych poglądy antysemickie istnieją i to w takim procencie, że powinno to nas zastanawiać, tym bardziej, że Polsce praktycznie Żydów dziś nie ma. Jaka jest odpowiedź na tę zagadkę?

W rozmowie udział wezmą:
– prof. Jadwiga Staniszkis – socjolog, Instytut Studiów Politycznych PAN.
– Piotr Kadlčik – filolog, tłumacz, działacz społeczności żydowskiej w Polsce.
– dr Adam Ostolski – socjolog, Instytut Socjologii UW, lider Partii Zieloni.

Prowadzenie:
– dr Mikołaj Mirowski – historyk i publicysta, współpracownik ds. historycznych kwartalnika “Liberté!” i Forum Żydów Polskich
– Dawid Wildstein – dziennikarz i reporter, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika “Fronda lux”

Termin spotkania: 28.05.2015, godz. 18:30

Miejsce: Muzeum Powstania Warszawskiego, Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Wstęp wolny.