Upamiętnienie w Sokołowie Podlaskim

22 września 1942 wczesnym rankiem Niemcy otoczyli getto w Sokołowie Podlaskim. Stłoczonych w nim Żydów wygnano z mieszkań i kryjówek, by następnie w bydlęcych wagonach wywieźć ich do Treblinki. Żaden z nich nie wrócił. Ocaleli jedynie ci, którzy znaleźli schronienie o swoich nie żydowskich znajomych lub uciekli wcześniej do Związku Radzieckiego.

22 września 2014 odbyła się uroczystość upamiętniająca tamte wydarzenia.

Sokolow2014

PSALM 23

Bóg pasterzem i gospodarzem

1 Psalm. Dawidowy.
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 2 Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 3 orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. 4 Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. 5 Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. 6 Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.