Rededykacja cmentarza w Rajgrodzie

Takich miejsc jak to jest wiele. Są one mniej lub bardziej zapomniane. Staramy się je z tego zapomnienia wydobyć, ponieważ stanowią one nieliczne ślady obecności społeczności żydowskiej na tych terenach.

Rajgrod
18 września odbyła się uroczystość rededykacji cmentarza żydowskiego w Rajgrodzie. Wzięli w niej udział przedstawiciele lokalnej władzy, mieszkańcy tej miejscowości oraz Izraelczycy, którzy albo sami stąd pochodzą, albo tu urodzili się ich przodkowie.

Cmentarz żydowski w Rajgrodzie został założony w XVIII wieku, a zniszczony podczas II wojny światowej. W 1857 mieszkało tu 1659 Żydów – 90 procent populacji miasta. W lipcu 1941 Niemcy utworzyli w tej miejscowości getto, które zostało zlikwidowane w 1942. Żydów deportowano do Grajewa, a następnie do obozu przejściowego w Boguszach. Stamtąd zostali przewiezieni do obozu zagłady w Treblince. Nikt z nich nie przeżył. My o nich pamiętamy.