Rada Fundacji Auschwitz-Birkenau

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie 9 czerwca 2014 roku po raz szósty obradowała Rada Fundacji Auschwitz-Birkenau, której jestem członkiem.

RadaFundacjiAuschwitzBirkenau
Fundacja Auschwitz-Birkenau zbliża się do ustanowionego celu – osiągnięcia Kapitału Wieczystego w wysokości 120 mln euro. To daje około 6 mln rocznie na prace konserwatorskie, które są niezwykle potrzebne temu miejscu ze względu na pamięć, jaką mamy przekazać następnym pokoleniom.
Odchodzą ostatni świadkowie, a na nas spoczywa odpowiedzialność za przekazanie ich historii dalej, młodym ludziom, którzy będą się jej uczyć w takich miejscach.