Otwarcie wystawy stałej MHŻP

28 października otwarto wystawę stałą Muzeum Historii Żydów Polskich. To miejsce powinno stać się drogą ku poznaniu. Często mówimy o historii Żydów jako o czymś co zaczęło się w 1939, a skończyło w 1943. Marian Turski kiedyś mi pokazał banknot dziesięciozłotowy. Na nim po jednej stronie mamy pierwszego polskiego króla, po drugiej pierwszą polską monetę. Skoro to jest polska moneta, to każdy Polak powinien przeczytać, co na niej jest napisane. Tymczasem znajdują się na niej hebrajskie litery.

MHZPDzienSrodowiskZydowskich
Z Arturem Hofmanem podczas dnia środowisk żydowskich w MHŻP 26 października 2014

Myślę, że to ważne, aby pamiętać, że nasza polsko-żydowska historia jest związana od Ibrahima Ibn Jakuba, który jako pierwszy o Polsce pisał, do nas, mieszkających tu dzisiaj.
Wystawa główna Muzeum Historii Żydów Polskich jest rzeczą niezwykle ważną.

Przygotowanie jej zajęło wiele czasu. Natomiast rzeczą co najmniej tak samo ważną jest wykorzystanie infrastruktury tego muzeum jako gigantycznego centrum edukacji, które będzie tworzyć programy zarówno dla Polaków jak i Żydów.

To, co stało się w Polsce po 1989 sprawiło, że Żydzi nie tyle wrócili, co stali się widoczni. I MHŻP jest symbolem tej widoczności – pamięci i współczesności.