Komentarz do wyroku TK w sprawie uboju religijnego

No więc jestem zadowolony.
Bo Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz uboju religijnego jest niekonstytucyjny.
Bo w czasach gdy antyżydowskie wybryki kiboli, akty wandalizmu czy hinduskie symbole szczęścia, które w ujęciu prokuratury nie powinny wywoływać naszego oburzenia to dobry znak – i dla Żydów i dla Rzeczypospolitej.

TrybunalKonstytucyjny2014

Bo – i to już czysto osobista satysfakcja – działania poprzedniego Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, któremu przewodniczyłem zakończyły się sukcesem.
Bo – zgodnie z wypracowanym wtedy stanowiskiem- ani powtórny lobbing wśród posłów czy występowanie na drogę sądową przed trybunałem unijnym – nie miały miejsca i wbrew sugestiom skoncentrowaliśmy się na działaniu w Polsce.
Bo potrafiliśmy w tym sporze oddzielić kwestie handlowe od wyznaniowych.
Bo ta droga okazała się słuszna.
Jako ludzie dokonujemy wyborów.
Decydujemy się na wegetarianizm czy spożywanie mięsa w imię zasad, zdrowia czy przekonań religijnych – ale powinniśmy mieć prawo do samodzielnego podejmowania takich decyzji.
Na zakończenie chciałbym podziękować Członkom poprzedniego Zarządu Związku, którzy w procesie uczestniczyli za wsparcie i sprawność w działaniu.
To też i Wasz sukces.