Ekshumacje

Opinie rabinackie dotyczące ekshumacji żydowskich grobów:

ExhumingTheirNeighbors – opinia rabina Josepha A. Polaka

Exhuming Their Neighbors_ PL – opinia rabina Josepha A. Polaka (po polsku)

Exhuming The Dead – opinia rabina Myrona S. Gellera

Responsum YD 363,7 (HM 235,12) 5774.2

Responsum zu Echterdingen – opinia rabina Waltera Homolki

Responsum_zu_Echterdingen-PL – opinia rabina Waltera Homolki (po polsku)

Ekshumacje żydowskich grobów – artykuł na portalu Jewish.org.pl